Articles

Janina Wołczuk

Articles

Recenzja: Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918

Download article

Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout