Articles

Sylwia Kamińska-Maciąg : 0000-0001-9541-3200

s.kaminskam@gmail.com

Articles

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Joanna Wojdon, „Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu”, Warszawa 2015, ss. 246 (“Dydaktyka historii, historia dydaktyki”, t. 2)

Download article

Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego

AbstractDownload article

Vladimir Odoyevsky, fantasy, psychoanalysis, death, archetype, Одоевский, фантастика, психоанализ, смерть, архетип

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout