Articles

Aurelia Kotkiewicz : 0000-0003-4210-4257

akotkiewicz@op.pl

Articles

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

AbstractDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

AbstractDownload article

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractDownload article

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

AbstractDownload article

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout