Artykuły

Aurelia Kotkiewicz ORCiD: 0000-0003-4210-4257

Artykuły

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

AbstractPobierz artykuł

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

AbstractPobierz artykuł

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractPobierz artykuł

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

AbstractPobierz artykuł

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy