Articles

Sybilla Daković : 0000-0003-1247-4660

sybilla.dakovic@uni.wroc.pl

Articles

Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika

AbstractDownload article

padeži, dativ, sfera uticaja, kognitivna lingvistika, cases, dative, sphere of infl uence, cognitive linguistics

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

AbstractDownload article

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractDownload article

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

AbstractDownload article

dativus possessivus, dative case, possession, Polish language, Croatian language

Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

AbstractDownload article

prepositions, secondary prepositions, Polish language, Croatian language, equivalence, dativ, prijedlozi, poljski jezik, hrvatski jezik, ekvivalencija

Recenzja: Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, "Rječnik sinonima hrvatskoga jezika", Zagreb 2008: Naklada Jesenski i Turk

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout