Artykuły

Андрей Ахметoвич Зайнуьдинoв

Artykuły

Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

AbstractPobierz artykuł

semantics, pragmatics, substandard, emotional evaluation, Russian lexis and phraseology, lexicography, semantyka, pragmatyka, substandard, ewaluacja emocjonalna, leksyka i  frazeologia rosyjska, leksykografia

Русская и польская эмоцио- нально-оценочная фразеология (опыт прагмалингвистического исследования)

AbstractPobierz artykuł

semantics, pragmatics, emotional evaluation, Russian and Polish phraseology

Эмоциональная оценочность русской и испанской лексики и фразеологии

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy