Articles

Magdalena Dąbrowska : 0000-0002-4014-4725

Articles

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

AbstractDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Gnuśni Poznańczanie, zawiły wykład cybernetyki i cudowna wiosna – Juliusz Słowacki wobec Wielkopolan

AbstractDownload article

Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku

AbstractDownload article

death, earthquake, Lisbon, Voltaire, J. J. Rousseau, polemics, Russia, reception, смерть, землетрясение, Лиссабон, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, полемика, Россия, восприятие

Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim

AbstractDownload article

Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractDownload article

Keywords: physiognomy, Lavater, face, Russian literature, sentimentalism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout