Artykuły

Magdalena Dąbrowska ORCiD: 0000-0002-4014-4725

Artykuły

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

AbstractPobierz artykuł

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Gnuśni Poznańczanie, zawiły wykład cybernetyki i cudowna wiosna – Juliusz Słowacki wobec Wielkopolan

AbstractPobierz artykuł

Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku

AbstractPobierz artykuł

death, earthquake, Lisbon, Voltaire, J. J. Rousseau, polemics, Russia, reception, смерть, землетрясение, Лиссабон, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, полемика, Россия, восприятие

Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim

AbstractPobierz artykuł

Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractPobierz artykuł

Keywords: physiognomy, Lavater, face, Russian literature, sentimentalism

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy