Articles

Sylwia Wójtowicz : 0000-0001-7309-0682

Articles

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload article

Andrzej Szeptycki, Wrocław, University of Wrocław, Faculty of Law, metropolitan, Greek Catholic Church

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

AbstractDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku)

Download article

Wspomnienie o Profesorze Lubomyrze Beleyu

Download article

Recenzja: Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 278

Download article

Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia

AbstractDownload article

Oleksandr Oles, body, Ukrainian drama, modernism, symbolism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout