Articles

Danuta Pytel-Pandey : 0000-0001-6404-2857

danuta.pytel-pandey@uwr.edu.pl danuta_pandey@op.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

AbstractDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

AbstractDownload article

mandatory directive speech act, optional directive speech act

Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca

AbstractDownload article

linguistic communication, speaker, listener, языковая коммуникация, говорящий, слушающий

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractDownload article

directive speech acts, indirect speech acts

Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)

AbstractDownload article

impoliteness, politeness, communication, невежливость, вежливость, коммуникация

Recenzja: Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Download article

Sources of failure of modern linguistic communication

AbstractDownload article

communication, effective communication, miscommunication, коммуникация, коммуникативный успех, коммуникативная неудача

Recenzja: Maria Kossakowska-Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

Download article

Recenzja: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Download article

Recenzja: Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012

Download article

Recenzja: Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout