Articles

Ewa Szperlik : 0000-0003-0755-4842

ewaszperlik@wp.pl

Articles

„Międzyświaty”, zaułki i przestworza. Oniryczna proza Damira Miloša — Nabukodonozor i Otok snova

AbstractDownload article

sleep, dream, death, myth, Damir Miloš, Nabuchodonozor, The Island of Dreams

Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii (1991–1995)

AbstractDownload article

war in Yugoslavia (1991–1995), testimonial literature, Croatian autobiographical discourse, trauma studies, posttraumatic culture, rat u Jugoslaviji (1991–1995), književnost svjedočanstva, hrvatski autobiografski diskurs, studij traume, kultura posttraume

„Drżąca skóra” — ciało jako medium percepcji świata w prozie Slavenki Drakulić

AbstractDownload article

‘Trembling skin’, women’s body, human intimacy, the ‘somatic’ prose

Przeszłość odkrywana zmysłami. Reminiscencje zapachów i smaków w autobiograficznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego

AbstractDownload article

literature of former Yugoslavia, autobiographical prose, the sense of scent, the sense of taste, reconstruction of the past, književnost bivše Jugoslavije, autobiografska proza, čula njuha iokusa, prisjećanje prošlosti kao (re)konstrukcija identiteta

Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego

AbstractDownload article

thanatology narratives, Holocaust testimonies, death, collective memory, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška, tanatološke naracije, svjedočenja o Holokaustu, smrt, kolektivno pamćenje, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška

Staruszka w skąpym bikini albo „strach przed Babą Jagą” w utworze Dubravki Ugrešić „Życie jest bajką”

AbstractDownload article

ageism, old age, woman’s passing, double exclusion, power, ageism, starost kao tabu, ženska prolaznost, udvostručeno isključivanje, moć

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout