Niektore kontrastne prvky v segmentalnej rovine vokalickych systemov slovenčiny, češtiny a poľštiny

  1. Jaroslav Lipowski

Abstract

Selected contrastive elements in the segment level of vocalic systems of Slovak, Czech and Polish

 

The article points out the different phonetic features of Slovak, Czech and Polish, and particularly takes into consideration the peripheral features. The main contribution of the article is the presentation of two different hocalic segments [i:] and [ɪ] that occur in Slovak and Czech. So far a sufficient attention has not paid been to their qualitative difference. The differentiation of these two segmental elements is important for further analysis of phonetic aspect of the languages. The problem of occurrence of two vowels [i:] and [ɪ] is interesting from the point of view of Polish segmental system, which phonologically uses the opposition of [i:] a [ɨ] vowels with similar qualitative contrast.

 

Niektóre kontrastujące elementy na poziomie segmentalnym systemow wokalicznych języków słowackiego, czeskiego i polskiego

 

W artykule zwrócono uwagę na różnice fonetyczne w językach słowackim, czeskim i polskim, szczególnie podkreślono też zjawiska peryferyjne. Głównym wkładem artykułu jest prezentacja teorii o istnieniu dwu różniących się znacznie segmentów wokalicznych [i:] oraz [ɪ], występujących w językach słowackim i czeskim. Ich jakościowej różnicy nie poświęcało się do dziś uwagi. Rozróżnianie tych dwu elementow segmentalnych jest potrzebne do dalszego badania na poziomie fonetycznym języków, może bowiem mieć wpływ również na stronę fonologiczną. Problem istnienia dwu głosek [i:] a [ɪ] jest interesujący z punktu widzienia polskiego systemu segmentalnego, który fonologicznie wykorzystuje opozycję samogłosek [i] a [ɨ] i ma podobne cechy jakościowe.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

152, 2010

Pages from 99 to 113

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout