Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Слово и предложение в становлении стиля Набокова

  1. Мая Шимонюк

Abstract

Wyraz i zdanie w stylu Nabokowa

W artykule poddano analizie stylistycznej trzy utwory Nabokowa napisane po rosyjsku i połączone ideą tzw. metapowieści o niepowtarzalnym raju dzieciństwa oraz utraconej ojczyźnie. Autorka podkreśla przede wszystkim charakter normatywny większości chwytów stylistycznych użytych w tekście. Na podstawie leksemów współczesnego rosyjskiego języka literackiego autor implikowany tworzy bogatą siatkę różnorodnych metafor, poetyzując tekst. Wprowadza personifikację mnóstwa szczegółów, tworząc drugie tło epizodów. W składni preferuje konstrukcje parataktyczne, wprowadzając do tekstu narracji repliki dialogowe, często w postaci wtrąceń nawiasowych. Nie unika ironii i satyry.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

150, 2009

Strony od 265 do 274

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy