Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

  1. Irina Popadiejkina

Abstract

Mythologism of the novel Last Dream of Reasonby Dmitri Lipskerov

The purpose of the article is to analyze the novel Last Dream of Reason by Dmitri Lipskerov, contemporary Russian writer. In the article the dream of the main protagonist was analyzed in mythological approach. The writer is applying folklore, mythological and religious plots and topics. Big influence of psychoanalysis on Lipskierov’s works has been shown in this article.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

155, 2012

Strony od 281 do 288

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy