Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

  1. Andriej Zajnuldinow

Abstract

Pragmalingwistyczna analiza dyskursu perswazji/wpływu

Artykuł ten poświęcony jest analizie psycholingwistycznego przypadku wyrażenia oceny emocjonalnej na wszystkich poziomach języka w realnej sytuacji werbalnej: perswazji, wpływu. Za przykład służą dwie realne sytuacje werbalne, w których w sposób spontaniczny rozwiązywane są dwa zadania: nakłonienie współrozmówcy do zrealizowania i do zaniechania podróży w określone miejsce. Praca ta wpisuje się w ramy teorii wpływu werbalnego.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

156, 2012

Strony od 193 do 209

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy