Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

  1. Ludmiła Hodanen

Abstract

Phonic world in M.U. Lermontov’s poem Demon

The article concerns about the sonosphere in M. Lermontov’s works. The earlier poet’s epistolary legacy, in which the main ways of sound perception are reflected, is analyzed. It is noted that in Lermontov’s literary works this perception became the foundation of a distinct theme in lyrics and paradigm of motifs which appeared in his poems (Sounds, Yest rechi — znachenye). The phonic world of the poem Demon is described in detail (1841 edition). The types of Demon’s and Tamara’s sonospheres which by means of phonic images diversify the main conflict are defined; the artistic functions of the musical images are brought to light.


Zvukový svět v díle M.J. Lermontova Demon

Tento článek je věnován sonosfeře v umělecké tvorbě M. J. Lermontova. Pozornost je zaměřena na epistolární dědictvi M.J. Lermontova — reflexivně představil zvláštnosti vnimání zvuku. Je třeba poznamenat, že v umění se staly základem pro vytvoření speciálních témat a paradigmatů motivů básni (Zvuky, Je řeči — význam atd.). Popisuje zvukový svět básni Demon (verze r. 1841) a typologie zvukosfer Demon a Tamara, které se liší od zvukových snímku hlavního konfliktu, identifikováných umělecké funkce pro hudební obrazy v básni.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Strony od 41 do 48

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy