Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

  1. Natalia Kaźmierczak

Abstract

Poetics of sensory perception in the selected works by Chinghiz Aitmatov and Anatoli Kim

The article is devoted to the problem of sensory perception as a fundamental value of an artistic text. The complex structure of the presented world and artistic language oriented to mythological thinking create an open space for the realization of the universal dialogue. The analysis of the Aitmatov’s and Kim’s works in this context allows to capture a significant role of senses in the process of creative encoding (author) and decoding (reader) of cultural information in a literary work.


Poetyka percepcji zmysłowej w wybranych utworach Czingiza Ajtmatowa i Anatolija Kima

W artykule rozpatrywany jest problem percepcji zmysłowej jako podstawowej wartości tekstu artystycznego. Złożona struktura świata przedstawionego i język artystyczny ukierunkowane na myślenie mitologiczne tworzą otwartą przestrzeń dla realizacji ponadczasowego dialogu. Analiza utworów Ajtmatowa i Kima w takim kontekście pozwala uchwycić istotną rolę zmysłów w procesie twórczego kodowania (autor) i deszyfracji (czytelnik) informacji kulturowej w dziele literackim.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Strony od 313 do 319

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy