Особенности картины мира в романе Дины Рубиной Окна

  1. Tatjana Koladicz

Abstract

Features of the image of the world in Dina Rubina’s novel The Windows

It is shown that the reflection leaning on keywords and keynotes allows to connect the separate moments of the biography in a difficult and multifaceted image of the world. From endured impressions of people and events, the author builds a peculiar chronicle of consciousness.


Właściwości przedstawienia obrazu świata w powieści Diny Rubiny Okna


W artykule zaprezentowano analizę powieści Diny Rubiny Okna pod kątem znaczenia lejtmotywów
i słów kluczowych. Wykazano, że poszczególne obrazy życia jednostki składają się na wielowymiarowy obraz świata. Przedstawione wydarzenia i przeżycia postaci posłużyły Rubinie do stworzenia swego rodzaju kroniki świadomości.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Pages from 349 to 356

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout