Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

A note on the Balkan expressions of weather

  1. Victor A. Friedman

Abstract

Забелешка за балканските изрази на времето

Статијава ги споредува основните изрази на времето во бакланските јазици. Се забележува разновидноста во глаголите врзани со дожд и снег, со тоа дека од лексичката гледна точка бугарскиот вали и македонскиот врне се различни (за разлика од констатацијата на Георгиев и др.), но од етимолошко-семантична гледна точка тие се сврзани. Во врска со изрази на ладност, грчкиот иалбанскиот одат заедно со прави додека сите други балкански јазици освен ароманскиот го употребуваат глаголот сум. Ароманскиот ги има двата израза, и тоа го изразуваа неговата положба на Балканот.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

159, 2014

Strony od 107 do 110

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy