Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?

  1. Tatiana Carkowa

Abstract

 

Old age — aconcept of Russian epitaph?

The author of the article Old age — aconcept of Russian epitaph? — Tatiana S. Tsarkova is the editor (together with Sergey I. Nikolaev) of the first Russian anthology of the epitaph genre and author of the monographic study Russian Verse Epitaph. Sources. Evolution. Poetics (Petersburg, 1999). In the monograph she, among other things, explores such concepts as ‘life’, ‘death’, ‘memory’, ‘monument’. It might seem that such arelevant cultural notion as ‘old age’, causally in most cases associated with the concept ‘death’, would appear in epitaphs with evident frequency and acquire the significance of agenre concept. However, as quite an extensive material demonstrates, nothing of the kind happens, out of 3000 epitaphic texts only 3 times the word ‘old age’ is mentioned, and no more than 15 its derivatives or paraphrases like ‘years’, ‘grey hair’, ‘of many years’. The author offers explanation to this unpredictable phenomenon.
 
Czy starość jest konceptem rosyjskiego epitafium wierszowanego?

Autorka artykułu Czy starość jest konceptem rosyjskiego epitafium wierszowanego? jest twórcą (wspólnie zS.I. Nikołajewem) pierwszej rosyjskiej antologii epitafiów literackich oraz monografii Rosyjskie epitafium literackie. Źródła. Ewolucja. Poetyka (Sankt Petersburg, 1999). W monografii zbadano takie koncepty, jak życie, śmierć, pamięć czy pomnik. Wydawałoby się, że starość, jako pojęcie silnie związane zkonceptem śmierci, powinna wyjątkowo często pojawiać się w epitafiach. Jednak — jak wskazują badania przeprowadzone na bardzo obszernym materiale — jest zupełnie inaczej. Wtrzech tysiącach epitafiów stwierdzić można zaledwie trzykrotne użycie słowa „starość” inie więcej niż piętnastokrotne użycie słów pochodnych iblisko związanych ze słowem „starość”, takich jak np. „lata” czy „siwe włosy”. Autorka artykułu wyjaśnia ten fenomen.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 71 to 80

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout