Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku polskim i rosyjskim

  1. Natalia Ananiewa

Abstract

On daily bread. The names of the bread and its products in Polish and Russian

In this article we analyzed the names of the bread and its products in Polish and Russian. Some aspects of the confrontative investigation are proposed (the lexical and semantical approach, the etymological approach, the phraseological approach and the other aspects).


О хлебе насущном. Название хлеба и хлебобулочных изделий в польском и русском языках

В статье проанализированы номинации хлеба и хлебобулочных изделий в польском и русском языках. Предлагается ряд подходов при конфронтативном исследовании данной темы (лексико-семантический, этимологический, фразеологический и другие).

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 27 do 34

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy