Przedmowa - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego - sklep internetowy

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

  1. Gabriela Wilk ORCiD:

Abstract

Specificity of Polish and Russian cycling lexicon (word formation and semantic aspects)

The paper is devoted to the analysis of Polish and Russian lexicon related to cycling. It indi­cates in both languages the most productive ways of word formation processes of jargon and profes­sionalisms associated with various disciplines of cycling. They include univerbation, suffixation and semantic derivation.

Specyfika polskiej i rosyjskiej leksyki rowerowej (aspekt słowotwórczy i semantyczny)

Artykuł został poświęcony analizie polskiego i rosyjskiego słownictwa z zakresu kolarstwa. Wskazano w nim najbardziej produktywne w obu językach sposoby tworzenia żargonizmów i pro­fesjonalizmów związanych z różnymi dyscyplinami kolarstwa. Można do nich zaliczyć uniwerbiza­cję, sufiksację oraz derywację semantyczną.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 441 do 449

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy