The role of the process of updating orientalisms in the formation of Sarajevo’s modern urban koiné

  1. Michail Chmelevskij ORCiD: 0000-0002-1980-5453chmelevskij@mail.ru

Abstract

 

The article discusses the process of updating orientalisms in the contemporary spoken language and the jargon of the inhabitants of Sarajevo. The examples illustrate the fact that lexemes of Turkish origin have expanded in recent decades their semantics in the language of Bosnian Muslims and have become a hallmark of their language identity. Particular attention was paid to the most characteristic terms and those reflecting the specificity of the mentality, culture and everyday life of the Muslim part of the BIH population. The material collected in 2009–2015 during scientific expeditions comes from interviews with Sarajevo residents, from new jargon dictionaries and texts present in the media and social networks.

 

 

Uloga procesa aktualizacije orijentalizama u formisanju savremenog sarajevskog gradskog žargona

U ovom članku se razmatra aktuelni jezički proces aktualizacije orijentalizama u savremenom razgovornom jeziku stanovnika grada Sarajeva i njihovom žargonu. Pomoću navedenih primera se prikazuju činjenice kako lekseme uglavnom turskog porekla u zadnjim decenijama proširuju svoju semantiku u govoru bosanskih Muslimana i postaju svojvrsno obeležje njihovog jezičkog identiteta. Posebnu pažnju smo obratili na izraze koje najviše karakterišu i odražavaju specifičnost mentaliteta, kulture i svakodnevnog života muslimanskog dela stanovništva BiH. Građa za ovo istraživanje je sakupljena tokom naučnih ekspedicija 2009. – 2015. g. putem anketiranja govornika sarajevskog žargona te novih žargonskih rečnika, medija i socijalnih mreža.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

169, 2019

Pages from 111 to 120

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout