Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

  1. Sybilla Daković ORCiD: 0000-0003-1247-4660sybilla.dakovic@uni.wroc.pl

Abstract

This paper is an attempt to determine Polish translation equivalents of the Croatian preposition prema (towards) in the spatial domain. The corpus has been collected from pieces of modern Croatian prose translated into Polish. We enumerate Polish equivalents and focus on the most frequent: w stronę + gen., do + gen., na + acc. and ku + dat., by analyzing usage context of prepositions.

 

 

Hrvatski prijedlog prema u domeni fizičkog prostora i njihovi poljski prijevodni ekvivalenti

Članak je pokušaj utvrđivanja poljskih prijevodnih ekvivalenata hrvatskog prijedloga prema u domeni fizičkog prostora. Materijal se osniva na paralelnom korpusu koji se sastoji od hrvatskih suvremenih književnih djela i njihovih poljskih prijevoda. U slučaju najučestalijih ekvivalenata: w stronę + gen., do + gen., na + acc. i ku + dat. dodatno se određuje konkurentnost kroz istraživanje njihova značenja i konteksta uporabe.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

169, 2019

Pages from 121 to 135

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout