Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

  1. Юля Рисіч

Abstract

Środki osiągnięcia adekwatności w tłumaczeniu tekstów polsko-ukraińskich umów

 

W artykule pokazane zostały, na przykładzie polsko-ukraińskich tekstów umów międzypaństwowych, charakterystyczne dla poziomów leksykalnego i gramatycznego transformacje, które pomagają w osiągnięciu adekwatności tłumaczenia i zarazem utrzymaniu zarówno ogólnego pragmatycznego ukierunkowania tekstu, jak i jego konceptualnej struktury.

 

Means of achieving adequacy of translation (based on the example of texts of Polish-Ukrainian agreements)

 

Using the example of parallel Polish-Ukrainian texts of intergovernmental agreements, characteristic transformations on lexical and grammatical levels are shown, which help to achieve adequacy of translation and — at the same time — maintain the general pragmatic orientation of text, and also its conceptual structure.

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

154, 2011

Strony od 159 do 171

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy