Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

  1. Василь Ґрещук

Abstract

 

Hutsul dialect lexicon and fixed expressions in Ukrainian fiction language: lexicological exploration

The article is devoted to the modern Ukrainian dialectology. It presents the conception of the project of the dictionary of Hutsul dialect lexemes used in the texts of Ukrainian fiction of 19th–21st century. The author analyzes in detail lexicographical explorations of his predecessors which rep- resent lexical scope of Hutsul dialect and deal with crucial theoretical issues, connected with the conception of the dictionary of Hutsul lexemes in fiction texts.


Huculska leksyka i frazeologia dialektalna w ukraińskiej literaturze pięknej: spojrzenie leksykograficzne


Niniejszy artykuł jest poświęcony  współczesnej  dialektologii  ukraińskiej.  Przedstawiono w nim koncepcję stworzenia słownika dialektyzmów huculskich, wykorzystywanych w ukraiń- skich tekstach literackich XIX–XXI wieku. Autor szczegółowo analizuje prace leksykograficzne poprzedników, które reprezentują bogactwo dialektu huculskiego, a także wyjaśnia wiele kwestii teoretycznych związanych z układaniem słownika dialektyzmów huculskich obecnych w tekstach literackich.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

164, 2017

Pages from 91 to 101

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout