Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

  1. Bartosz Juszczak ORCiD: 0000-0002-7058-0384bartosz.juszczak@uwr.edu.pl

Abstract

 

Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language

This article shows Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language. The research materials collected by author were filtered through chosen parameters of various linguistic status. The final list of rossica (40 lexical items) includes several thematic-semantic dominants and adverbs and adverbial expressions. They undergo systemic polonization and fulfill various pragmatic functions.


Varšavská městská mluva jako médium v procesu přejímání slov ruského původu do polštiny

Článek se zabývá varšavskou městskou mluvou jako médiem v procesu přejímání slov ruského původu do polštiny. Shromážděný materiál byl profiltrován pomocí vybraných parametrů s různým lingvistickým statusem. Konečný seznam rusismů (40 lexikálních jednotek) zahrnuje několik te­maticko-sémantických dominant, ataké příslovce aadverbiální fráze, které se systémově asimilují a také jsou nositeli různých pragmatických funkcí.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Pages from 179 to 191

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout